1. Metale w przemyśle otrzymuje się:
a) metodą hutniczą z rud
b) w wyniku odzyskiwania i przetwarzania złomu
c) metodą elektrolizy stopionych związków
d) wszystkimi wymienionymi sposobami

2. Które z poniższych stwierdzeń dotyczących szkła jest NIEPRAWDZIWE?
a) szkło okienne ma krystaliczną budowę
b) szkło znane już było w starożytności
c) szkło powstaje w wyniku stopienia węglanu wapnia, węglanu sodu i krzemionki
d) w wyniku stopienia czystej krzemionki otrzymuje się szkło kwarcowe.

3. Uzyskanie gipsu palonego z gipsu krystalicznego polega na:
a) uzyskanie hydratu CaSO₄ . H₂O przez prażenia gipsu krystalicznego
b) uzyskanie następującego półhydratu (CaSO₄)₂ . H₂O przez prażenie gipsu krystalicznego
c) osuszeniu na słońcu gipsu krystalicznego
d) uzyskaniu anhydrytu z gipsu krystalicznego

2

Odpowiedzi

2010-01-29T09:01:08+01:00
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-29T11:29:19+01:00
1) odp d metale otrzymuje sie z rud, metoda elektrolizy jak Al, i zlom w procesie recyklingu
2) odp a Szklo nie ma budowy krystaliczna tylo amorficzna, chociaz jest jest coalem stalym
3) odp b pólwodny gips