Do utworzenia tafli lodowej w kształcie koła o promieniu 20 m wydrążono na głębokość 30 cm.Oblicz, ile m3 wody trzeba nalać, by utworzyć lodowisko, wiedząc że woda przed zamarznięciem stanowi 90% objętości lodu, który z niej powstał.Wynik podaj z dokładnością do jedności, przyjmując do obliczeń, że Pi= 3,14

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-29T11:12:49+01:00
R= 20m
H=0,3m
V=πr^2H
V=3,14*20^2*0,3 m3
V=376,8m3

376,8--- 100%
x--- 90%
x=339,12 m3
x= 339m3

odp nalezy wlac 339m3 wody