Jak coś to są ćw. z Fizyka 2 1,2 i 3/81 [K.Horodecki,A.Ludwikowski]

1. Masa ołowianego żołnierzyka wynosi 0,25kg. Temperatura topnienia ołowiu wynosi 32705 st.C, a ciepło topnienia ołowiu ok.23kJ/kg.
a) Aby stopić żołnierzyka należy go najpierw ogrzać do temperatury...
b)Do stopienia 1kg ołowiu o temperaturze topnienia potrzeba około .... ciepła
c) Do stopienia żołnierzyka mającego temperaturę topnienia ołowiu potrzeba około... ciepła

2. Ogrzanie żelaza o masie 0,5kg o 20st.C wymagało dostarczenia 4500J ciepła. Temperatura topnienia żelaza wynosi 1538st.C. Stopienie 0,5kg żelaza w tem. topnienia wymagało dostarczenia 124kJ ciepła.
a) Aby ogrzać 0,5kg żelaza o 1st.C potrzeba ... ciepła
b)Ciepło właściwe żelaza ma wartość ...
c)Ciepło topnienia żelaza ma wartość...
d) Do stopienia 5kg żelaza po ogrzaniu go do temperatury 1538st.C potrzeba przynajmniej ... ciepła.

3. Lód ma większą/mniejszą gęstość niż woda,z której powstał. Jego objętość jest dlatego większa/mniejsza od objętości wody. Zwiększenie ciśnienia wywieranego na lód powoduje zwiększenie/zmniejszenie jego temperatury topnienia. Dla większości substancji zwiększenie wywieranego na nie ciśnienia powoduje zwiększenie/zmniejszenie ich temperatury topnienia.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-29T11:06:51+01:00
. Masa ołowianego żołnierzyka wynosi 0,25kg. Temperatura topnienia ołowiu wynosi 32705 st.C, a ciepło topnienia ołowiu ok.23kJ/kg.
a) Aby stopić żołnierzyka należy go najpierw ogrzać do temperatury 327,5 °C
b)Do stopienia 1kg ołowiu o temperaturze topnienia potrzeba około 23 kJ ciepła
c) Do stopienia żołnierzyka mającego temperaturę topnienia ołowiu potrzeba około 5,75 kJ ciepła

2. Ogrzanie żelaza o masie 0,5kg o 20st.C wymagało dostarczenia 4500J ciepła. Temperatura topnienia żelaza wynosi 1538st.C. Stopienie 0,5kg żelaza w tem. topnienia wymagało dostarczenia 124kJ ciepła.
a) Aby ogrzać 0,5kg żelaza o 1st.C potrzeba 225 J ciepła
b)Ciepło właściwe żelaza ma wartość 450 J/(kg* °C)
c)Ciepło topnienia żelaza ma wartość 248 kJ/kg
d) Do stopienia 5kg żelaza po ogrzaniu go do temperatury 1538st.C potrzeba przynajmniej 1240 kJ ciepła.

3. Lód ma mniejszą gęstość niż woda,z której powstał. Jego objętość jest dlatego większa od objętości wody. Zwiększenie ciśnienia wywieranego na lód powoduje zmniejszenie jego temperatury topnienia. Dla większości substancji zwiększenie wywieranego na nie ciśnienia powoduje zwiększenie ich temperatury topnienia.


Powinno być dobrze, bo sprawdzaliśmy na lekcji xD
21 4 21