Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-29T11:39:41+01:00
Romantyzm ma swoje źródło w sentymentaliźmie ponieważ obie epoki miały bardzo podobne, chrakterystyczne idee, w których stawiano na człowieka, jego uczucia i wnętrze.
Cechy stylu sentymentalnego to przede wszystkim uczucia, podkreślanie ludzkiego indywidualizmu, nastroje religijne, smutek i melancholia, litość, empatia, powrót do natury dzikiej. Właśnie do takich cech odnosili się ludzie romantyczni, a pisarze w swoje dzieła wplątywali wątki miscytyczne i te, oparte na ówczesnej historii.Według romantyków świat dzielił się na to, co widzialne i na to, co niewidzialne. Różnili się oni głownie sposobem metody poznawania świata, u sentymentalistów był to empiryzm natomiast romantyczni stawali na sztukę. Mimo to i tak okres sentymentalny był inspiracją dla romantyków. Ulepszeniu i doskonaleniu poglądów na podstawie sposobu życia ludzi poprzedniej epoki.

Człowiek sentymentalny a człowiek romantyczny;
Człowiek sentymentalny to obraz pasterza zakochanego w pięknie natury, który nie powinien korzystać ze zdobyczy cywilizacji. Jest czuły i patrzy przez pryzmat miłości. Podobnie cechuje się romantyk. To człowiek, bardzo uduchowiony, wrażliwa, wykształcona i idnywidualna jednostka. Dominacja uczucia nad rozumem była także buntem przeciwko zastanej rzeczywistości i obowiązującym w niej normom społecznym podobnie jak w społeczeństwie sentymentalnym.