1.Na jakie grupy możemy podzielić oddziaływania?
3.W jaki sposób można opisywać oddziaływania i ich skutki zachodzące w otaczającym nas świecie?
5.Dlaczego mówimy, iż siła jest wielkością wektorową?
6.Jeśli dwa ciała ze sobą oddziaływują to, co jest miarą tego oddziaływania? Podaj jeden przykład.
7.Do jakiej grupy należą oddziaływania magnetyczne? Jakie inne rodzaje oddziaływań znasz?
8.Skutki oddziaływań możemy podzielićna dwie grupy – jakie?
10.Czy wszystkie oddziaływania są wzajemne? Podaj odpowiedni przykład.
11.Czym jest siła wypadkowa?
12.Dlaczego mówimy, iż siła jest wielkością wektorową?
13.Podaj przykład na działanie siły wypadkowej.
14.Przedstaw przykładowe wyliczenie siły wypadkowej.
15.Co jest miarą oddziaływań?
16.W jaki sposób definiujemy dynamiczne skutki oddziaływania? Podaj przykład.
17.Podaj definicję 1N.
18.Zdefiniuj przyspieszenie wg. drugiej zasady dynamiki.
19.Jaki zwrot ma przyspieszenie względem działającej siły wypadkowej?
20.Jak brzmi treść 2 i1 i 3 zasady dynamiki Newtona?
26.Podaj przykład na spełnienie pierwszej zasady dynamiki
27.Podaj przykład na spełnienie pierwszej zasady dynamiki Newtona.
28.Podaj przykład na spełnienie drugiej zasady dynamiki?
29.Podaj przykład na spełnienie trzeciej zasady dynamiki?
30.Podaj wzór na przyspieszenie w ruchu po okręgu.
31.Zdefiniuj siłę dośrodkową. (definicja lub wzór z opisem zmiennych)
32.Podaj przykład działania siły dośrodkowej.
33.W jaki sposób można obliczyć siłę dośrodkową – podaj wzór z opisem zmiennych.
35.Czy siła bezwładności jest taka sama dla wszystkich ciał? Zdefiniuj ją i opisz zmienne, jeśli podajesz wzór.
36.W jaki sposób możemy policzyć tarcie i od jakich parametrów ono zależy?
38.Z czego wynika siła nacisku i od jakich parametrów ona zależy?
39.Podaj min. trzy negatywne aspekty faktu istnienia siły bezwładności.
40.Podaj min. trzy pozytywne aspekty faktu istnienia siły bezwładności.
41.Podaj min. trzy negatywne aspekty faktu istnienia tarcia.
42.Podaj min. trzy pozytywne aspekty faktu istnienia tarcia.
43.Co nazywamy układem nieinercjalnym?
44.Co nazywamy układem inercjalnym? Podaj jego przykład.
1

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-01-29T10:36:39+01:00
1.Na jakie grupy możemy podzielić oddziaływania?
Oddziaływania możemy podzielić na mechaniczne,magnetyczne,elektrostatyczne i grawitacyjne.
3.W jaki sposób można opisywać oddziaływania i ich skutki zachodzące w otaczającym nas świecie?
Np.jeśli ktoś pcha szafę z jednej strony , a ktoś z drugiej , spadanie piłki.
5.Dlaczego mówimy, iż siła jest wielkością wektorową?
Siła jest wielkością wektorową , więc do jej opisy potrzebne są 4 cechy.
6.Jeśli dwa ciała ze sobą oddziaływują to, co jest miarą tego oddziaływania? Podaj jeden przykład.
Miarą tego oddziaływania jest siła , gdyż siła to miara oddziaływań między ciałami.
7.Do jakiej grupy należą oddziaływania magnetyczne? Jakie inne rodzaje oddziaływań znasz?
Oddziaływania magnetyczne są oddziaływaniami na odległość , natomiast są jeszcze takie,które wymagają bezpośredniego kontaktu ciał (Mechaniczne)
8.Skutki oddziaływań możemy podzielićna dwie grupy – jakie?
Dynamiczne i Statyczne
10.Czy wszystkie oddziaływania są wzajemne? Podaj odpowiedni przykład.
Wszystkie są wzajemne , czyli jedno ciało działa na drugie . Np.czesanie włosów.
11.Czym jest siła wypadkowa?
Siła wypadkowa to siła,która zastępuje działanie kilku sił.
12.Dlaczego mówimy, iż siła jest wielkością wektorową?
Siła jest wielkością wektorową , więc do jej opisy potrzebne są 4 cechy.
13.Podaj przykład na działanie siły wypadkowej.
Pchanie szafy przez 2 osoby.
14.Przedstaw przykładowe wyliczenie siły wypadkowej.
<---------------------------*--------->
F1 jest dłuższa
F2 jest krótsza.
Jeśli mają te same zwroty to siły dodajemy , i rysujemy wypadkową , a jeśli jest o przeciwnych zwrotach to odejmujemy krótszą od dłuższej i rysujemy wypadkową wzdłuż siły dłuższej .
Przyjmijmy , że F1 = 8N , F2=10N
10N - 8N = 2N
15.Co jest miarą oddziaływań?
Siła
16.W jaki sposób definiujemy dynamiczne skutki oddziaływania? Podaj przykład.
Dynamiczne - związane z ruchem ciała.
Przykład:spadanie piłki
17.Podaj definicję 1N.
1N - to jednostka w układzie Si .
1 N = 1kg * m / 1 s²
18.Zdefiniuj przyspieszenie wg. drugiej zasady dynamiki.
Statyczne - związane z odkształcaniem
19.Jaki zwrot ma przyspieszenie względem działającej siły wypadkowej?
ten sam.

Dalej nie miałam w szkole,ale może się przydać.
Jeśli nie to bardzo przepraszam.
3 5 3