Chemia klasa 1
3/123
Napisz za pomocą symboli pierwiastków i wzorów związków chemicznych :
a)dwa atomy wapnia
b) trzy cząsteczki wodoru
c)cztery cząsteczki chlorku srebra (I)
d) dwie cząsteczki tlenku węgla (II)
e) pięć cząsteczek siarczku żelaza (III)

Proszę szybko to na dzisiaj mam na 11.45

2

Odpowiedzi

2010-01-29T10:03:34+01:00
A)2 Ca
b)3H2
c )4AgCl
d)2CO
e)5Fe2S3
1 5 1
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-29T10:05:19+01:00
A)dwa atomy wapnia -> 2Ca
b) trzy cząsteczki wodoru ->3 H2
c)cztery cząsteczki chlorku srebra (I) -> 4 AgCl
d) dwie cząsteczki tlenku węgla (II) ->2 CO
e) pięć cząsteczek siarczku żelaza (III) ->5 Fe2S3
2 5 2