Grupa narciarzy wybiera się kolejka liniową na Kasprowy Wierch (1985m n.p.m.). Oblicz różnicę temperatury powietrza między podnóżem (1025 m n.p.m) a szczytem Kasprowego Wierchu. Przyjmij założenie, że wraz ze wzrostem wysokości o 100m temperatura powietrza spada o 0,6 C . Wartość temperatury zapisz z dokładnością do jednego miejsca po przecinku.
Bardzo proszę o POMOC za pierwszą i najlepszą odpowiedz daję opinię naj

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-29T10:07:25+01:00
1985 - 1025 =960
960 : 100m = 9,6
9,6 * 0,6= 5,76 = 5,8- w przybliżeniu do jednego miejsca po przecinku.
Temperatura różni się 5,8 *C
2010-01-29T10:08:12+01:00
1985-1025=960m
960:100=9,6
9,6*0,6=5,8