Odpowiedzi

2010-01-29T10:57:46+01:00
Imię, nazwisko miejscowość i data
adres wnoszącego
ewentualnie tel.

określenie
adresata (do kogo?)

tytuł

treść podania

konwencjonalna formuła
grzecznościowa

podpis

Spis załączników, które są dołączone np. życiorys itp.