C++

Masz dany ciąg liczb całkowitych a1, a2, … an. Zadaniem Twojego programu jest obliczenie ile różnych liczb występuje w tym ciągu.
Zadanie

Napisz program, który:
wczyta ze standardowego wejścia liczbę naturalną n, oznaczającą liczbę elementów ciągu, a następnie liczby a1, a2, … an,
wypisze na standardowe wyjście liczbę różnych elementów ciągu a1, a2, … an.
Wejście
W pierwszym wierszu wejścia znajduje się jedna liczba naturalna n,
w drugim wierszu wejścia znajduje się n liczb całkowitych a1, a2, … an.,
-2000000000<=ai <=2000000000, pooddzielanych pojedynczymi odstępami.
Wyjście

W jedynym wierszu wyjścia należy wypisać jedną liczbę naturalną k, oznaczającą liczbę różnych elementów w ciągu a1, a2, … an..
Przykład

Dla danych wejściowych:
5
4 8 7 4 8

poprawną odpowiedzią jest:
3

W tym ciągu są 3 różne elementy: 4, 8 i 7.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-30T16:17:19+01:00
#include <iostream>
#include <set>
using namespace std;

int main() {
set <long> mySet;
long num,x;
cin >> num;
while(num--) {
cin >> x;
mySet.insert(x);
}
cout << mySet.size() << endl;
return 0;
}