Odpowiedzi

2010-01-29T11:00:49+01:00
Reklamacja – to negatywna reakcja klienta na nasz produkt, którą można obrócić na korzyść klienta i firmy. Tak wielu prezesów o tym zapomina !!!! W schemacie organizacyjnym przedsiębiorstwa należy uwzględnić miejsce i sposób działania działu reklamacji. Trzeba tu szczególnie zadbać o dobry przepływ informacji, tak aby raporty z reklamacji (ile, jakie i jak zostały rozpatrzone) docierały do zarządu. (Oko pańskie konia tuczy). W ten sposób zarząd wie, czego oczekują klienci. Zazwyczaj właściciele firm polecają załatwiać wszelkie reklamacje kierownikom placówek i nie interesują się tymi sprawami. W takich sytuacjach trudno w sposób pozytywny przekształcić reklamację.
Wielu kierowników nie zdaje sobie sprawy z tego, że reklamacja jest narzędziem marketingowym służącym do komunikacji z klientem (zbieranie informacji).

Gwarancja jeżeli kupujący otrzymał dokument gwarancyjny co do jakości
rzeczy sprzedanej od sprzedawcy to w razie wątpliwości co do treści umowy wystawca dokumentu (gwarant) jest obowiązany do usunięcia wady fizycznej rzeczy lub do dostarczenia rzeczy wolnej od wad, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu terminu określonego w gwarancji. Jeżeli w gwarancji nie zastrzeżono innego terminu, termin wynosi jeden rok licząc od dnia, kiedy rzecz została kupującemu wydana. Można zastrzec w gwarancji, że obejmować ona będzie tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanej rzeczy.
3 2 3
2010-01-29T12:12:30+01:00
Reklamacja to wyrażenie niezadowolenia klienta z zakupu, oczekiwań, które nie zostały spełnione.
Przyczyn reklamacji może być wiele:

* jakość jest niższa niż oczekiwaliśmy,

* kupiona rzecz jest pozbawiona użyteczności,
* produkt jest niekompletny,
* rzecz nie posiada cech, które były uzgodnione indywidualnie.

Gwarancja - dokument danego przedmiotu, wystawca dokumentu (gwarant) jest obowiązany do usunięcia wady fizycznej rzeczy lub do dostarczenia rzeczy wolnej od wad, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu terminu określonego w gwarancji.
1 5 1