1. Zbiór M = {3,6,12,15} można określić następująco:
M={x: x N i x jest wielokrotnością liczby 3 i x16

W podobny sposób określ zbiory:
A= {2, 3, 5, 7, 11, 13, 17}
B= {1, 3, 5, 15}
C= {-2, -1, 0, 1, 2}

2. Znajdź zbiory: A  B; A  B; A\ B jeżeli:
A = {0, 2, 3, 4} oraz B = {-1, 0, 2}

1

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-10-04T23:51:43+02:00
Zad1
A={x: x∈N i x jest liczbą pierwszą i x≤17 }
B={x: x∈N i x|15}={x: x∈N i x jest dzielnikiem liczby 15}
C={x: x∈C i -2≤x≤2}

Zad2 Nie widzę tych symboli pomiędzy wzorami (lepiej użyć symboli matematycznych z tej strony niż wklejać swoje) ale podejrzewam że chodzi o sumę, iloczyn i różnicę :)

suma = u
iloczyn = n
Wzięłam je ze względu na podobieństwo do oryginału :)
Skoro suma to wszystkie elementy ze zbioru A i wszystkie ze zbioru B to AuB ={-1,0,2,3,4} (powtarzające elementy piszemy tylko raz). Skoro iloczyn to część wspólna to oznacza, że poszukujemy elementów powtarzających się w obu zbiorach zatem AnB={0,2}, Różnica zbiorów A\B oznacza, że szukamy elementów które są w zbiorze A ale nie ma ich w zbiorze B zatem A\B={3,4}.

:)