W dwóch beczkach była woda. Najpierw przelano z pierwszej beczki do drugiej 5 litrów i wówczas w drugiej beczce było 6 litrów więcej niż w pierwszej. Następnie z drugiej beczki przelano do pierwszej 9 litrów wody i wówczas w pierwszej beczce było 3 razy więcej wody niż w drugiej. Po ile litrów wody było w każdej z beczek przed przelewaniem.

2

Odpowiedzi

2010-01-29T11:53:25+01:00
Przeczytajcie ca³e zadanie. Pytanie brzmi: „Ile wody
by³o w ka¿dej beczce?”, dlatego za x przyjmujemy
ilooeæ wody w pierwszej beczce, a za y ilooeæ wody
w drugiej beczce. Analiza:
y+ 5 = x – 5 + 6 poniewa¿: „Gdyby z pierwszej beczki
przelano do drugiej 5l, to w drugiej by³oby
o 6l wody wiêcej ni¿ w pierwszej.”
x + 2 = 2 · (y – 2) poniewa¿: „Gdyby zaoe z drugiej
przelano do pierwszej 2l, to wtedy w pierwszej beczce
by³oby 2 razy wiêcej wody ni¿ w drugiej
2010-01-29T11:54:26+01:00
X-woda w pierwszej beczce
y-woda w druhiej beczce


x-5+6=y+5
x-5+6+9=3(y+5-9

x+1=y+5
x+10=3y-12

x=y+5-1
y+5-1+10=3y-12

x=y+4
y+14=3y-12

x=y+4
-2y=-26 I:(-2)

x=y+4
y=13

x=13+4
y=13

x=17
y=13