W sali ustawiono krzesła i trzyosobowe ławki. Ogólna liczba tych sprzętów wynosi 268. Do Sali weszło 460 osób. Po zajęciu miejsc okazało się, że stosunek liczby osób stojących do liczby osób siedzących jest równy 1 : 4. Ile ławek i ile krzeseł jest w tej sali?

1

Odpowiedzi