Odmiana czasowników przez osoby
l.poj.
1.Ich
2.Du
3.es,sie,er

l.mn.
1.wir
2.ihr
3.sie

czasowniki:
horen -słuchać
sprechen-mówić
grenzen-graniczyć
schreiben-pisać
zechen
verstelen
mailen-mailować
erzahlen-opowiadać
markieren
szchicken-wysłać
faulenzen-leniuchować

z góry wielkie dzięki ;)

1

Odpowiedzi

2013-12-21T14:44:19+01:00
Hören-słuchać
ich höre
du hörst
er sie es hört
wir hören
ihr hört
sie Sie hören

sprechen-mówić
ich spreche
du sprichst
er sie es spricht
wir sprechen
ihr sprecht
sie Sie sprechen

grenzen-graniczyć
ich grenze
du grenzt
er sie es grenzt
wir grenzen
ihr grenzt
sie Sie grenzen

schreiben-pisać
ich schreibe
du schreibst
er sie es schreibt
wir schreiben
ihr schreibt
sie Sie schreiben

zeichnen-rysować
ich zeichne
du zeichnest
er sie es zeichnet
wir zeichnen
ihr zeichnet
sie Sie zeichnen

verstellen-przestawiać
ich verstelle
du verstellst
er sie es verstellt
wir verstellen
ihr verstellt
sie Sie verstellen

malen-malować
ich male
du malst
er sie es malt
wir malen
ihr malt
sie Sie malen

erzählen-opowiadać
ich erzähle
du erzählst
er sie es erzählt
wir erzählen
ihr erzählt
sie Sie erzählen

markieren--oznaczać
ich markiere
du markierst
er sie es markiert
wir markieren
ihr markieert
sie Sie markieren

schicken-wysyłąć
ich schicke
du schickst
er sie es schickt
wir schicken
ihr schickt
sie Sie schicken

faulenzen-leniuchować
ich faulenze
du faulenzt
er sie es faulenzt
wir faulenzen
ihr faulenzt
sie Sie faulenzen


4 4 4