Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-29T15:03:44+01:00
Przyczyny:
1. Wybuch wojny ze Szwecją, toczyła się w Inflantach, w 1601 r. Szwedzi dotarli do Dźwiny.
2. Wojna z Turcją min. klęska pod Cecorą
3. Wybuch powstania na Ukrainie pod wodzą Bohdana Chmielnickiego.
4. Powstanie chłopskie na Podhalu pod dowództwem Aleksandra Kostki Napierskiego.
5. 1654-1656 Wojna polsko-rosyjska. Wojska rosyjskie zajęły Smoleńsk, Białoruś i część Litwy z Wilnem.
6. 1657 Najazd ks. siedmiogrodzkiego Jerzego II Rakoczego na Polskę.
7. 1665-1666 - Rokosz Jerzego Lubomirskiego przeciw królowi Janowi II Kazimierzowi.
2 4 2