Dopisz kilkuzdaniowy wstęp i przeredaguj tekst dotyczący Stasia z lektury "W pustyni i w puszczy" H. Sienkiewicza tak, aby uniknąć powtórzeń.

"W chwili rozpoczęcia swojej przygody miał czternaście lat. Był bardzo dobrze zbudowany i silniejszy od swoich rówieśników. Był dobrym pływakiem i był świetnym jeźdźcem. Był bardzo ciekawy świata, miał też bystry umysł i był inteligentny. W ciągu tych czternastu lat był w wielu krajach, zebrał sporo wiadomości z różnych dziedzin życia. Łatwo uczył się języków, poznał już angielski, francuski i arabski. Podstawowymi cechami jego charakteru były pracowitość i szlachetność. Był dzielny i mężny...

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-29T20:58:40+01:00
Staś jest bohaterem książki pod tytułem w pustyni i w puszczy.Kiedyś przeżył bardzo ciekawe wydarzenie o którym wam teraz opowiem...W chwili rozpoczęcia swojej przygody miał czternaście lat.Był bardzo dobrze zbudowany i silniejszy od swoich rówieśników.Uważano go za dobrego pływaka i świetnego jeźdźca.Staś słynął ze swojej ciekawości świata,bystrego umysłu i inteligentności.W ciągu czternastu lat zwiedził wiele krajów.Zebrał sporo informacji z różnych dziedzin życia oraz znał już angielski francuski i arabski.Podstawowymi cechami jego charakteru były pracowitość szlachetność odwaga i męstwo.
23 4 23