Odpowiedzi

2010-02-01T09:47:34+01:00
Import math
a = raw_input('współczynnik a równania kwadratowego: ')
b = raw_input('współczynnik b równania kwadratowego: ')
c = raw_input('współczynnik c równania kwadratowego: ')
try:
a, b, c = float(a), float(b), float(c)
except ValueError:
print 'To miały być liczby'
exit()
if a == 0:
print 'współczynnik a musi być różny od 0'
exit()
delta=b*b-4*a*c
if delta < 0:
print 'Brak pierwiastków rzeczywistych'
elif delta == 0:
pierwiastek = -b/2*a
print 'Jeden pierwiastek rzeczywisty' , pierwiastek
else:
pierwiastek1 = (-b+math.sqrt(delta))/2*a
pierwiastek2 = (-b-math.sqrt(delta))/2*a
print 'Dwa pierwiastki rzeczywiste' , pierwiastek1 , pierwiastek2
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-01T10:00:50+01:00
# include <iostream>
# include<math.h>
using namespace std;
int main(void){
double a;
a=M_PI/2;
cout<<"sin(90)= "<<sin(a)<<endl;
a=M_PI/2+M_PI/18;
cout<<"sin(100)= "<<sin(a)<<endl;
a=M_PI/2+2*(M_PI/18);
cout<<"sin(110)= "<<sin(a)<<endl;
a=M_PI/2+3*(M_PI/18);
cout<<"sin(120)= "<<sin(a)<<endl;
a=M_PI/2+4*(M_PI/18);
cout<<"sin(130)= "<<sin(a)<<endl;
a=M_PI/2+5*(M_PI/18);
cout<<"sin(140)= "<<sin(a)<<endl;
a=M_PI-3*(M_PI/18);
cout<<"sin(150)= "<<sin(a)<<endl;
a=M_PI-2*(M_PI/18);
cout<<"sin(160)= "<<sin(a)<<endl;
a=M_PI-(M_PI/18);
cout<<"sin(170)= "<<sin(a)<<endl;
a=0;
cout<<"sin(180)= "<<sin(a)<<endl;
system ("pause");
return 0;
}