Odpowiedzi

2010-01-29T12:10:42+01:00
FAUNA
O tym, że fauna Australii rozwijała się samodzielnie zadecydowało kilka czynników. W zamierzchłej przeszłości kontynent australijski stanowił południową część superkontynentu Gondwany, na który składały się też Ameryka Południowa, Afryka, Indie i Antarktyda. Około 140 milionów lat temu Gondwana zaczęła się rozpadać na poszczególne kontynenty jakie znamy dzisiaj. Około 50 mln lat temu Australia odłączyła się od Antarktydy i przez długi czas dryfowała samotnie aż do zderzenia się Indoaustralijskiej płyty tektonicznej z Azją w epoce miocenu (23–5,3 mln lat temu). Przez ten okres fauna Australii była izolowana od fauny z pozostałych części świata i np. australijskie torbacze mogły rozwijać się samodzielnie nie narażone na konkurencję gatunków z innych kontynentów. W miocenie, prawdopodobnie przez Malaje docierają nieliczne gryzonie. Linia Wallace'a będąca hipotetyczną linią rozdzielającą zoogeograficzne regiony Azji i Oceanii, wyznacza też granicę między eurazjatyckimi a indoaustralijskimi płytami tektonicznymi. Ta granica przeszkodziła w ukształtowaniu się połączeń lądowych i ograniczyła przechodzenie gatunków z jednej strony na drugą (z wyjątkiem ptaków i nietoperzy), co wyjaśnia odmienność zoologiczną tych rejonów.


FLORA
Australia z Tasmanią tworzy odrębne florystyczne państwo australijskie. 75% roślin tego obszaru to endemity. Wynika to z długotrwałej izolacji geograficznej. Florystycznie można Australię z Tasmanią podzielić na 3 obszary florystyczne:
-północno-wschodnioaustralijski – 4 endemiczne rodziny, 200 -endemicznych rodzajów
-prowincja północnoaustralijska
-prowincja queenslandzka
-prowincja południowo-wschodnioaustralijski
-prowincja tasmańska – 1 endemiczna rodzina i 13 endemicznych rodzajów
-południowo-zachodnioaustralijski – 4 endemiczne rodziny
-centralnoaustralijski (Eremea) – 85 endemicznych rodzajów

chyba jest dobrze ale nie do końca jestem pewna
:-)
57 4 57