Zadanie 1.
Połową liczby 2²⁰ jest
A. 1²⁰ B. 2¹⁰ C. 2¹⁹ D.(½)²⁰

Zadanie2.
Wartość wyrażenia log₇(7²+7³) wynosi:

A. 5 B. log₇35 C. 2+ log₇8 D. . log₇2+ log₇3

Zadanie 4.
Cena towaru wzrosła z 1200 zł do 1248 zł. O jaki procent wzrosła cena?
A. 40% B. 4% C. 0,4% D. 0,04%

Zadanie5.
Liczba x jest ujemna, a liczba y jest dodatnia. Wartość ujemną przyjmuje wyrażenie
A. x - y B. y - x C.(x-y)² D. ( y-x)²

Zadanie6.
W ciągu arytmetycznym o różnicy 4 siódmy wyraz wynosi 33. Pierwszy wyraz tego ciągu jest
równy
A. 5 B. 9 C. 29 D. 132

Zadanie7.
Jeżeli wysokość trójkąta równobocznego wynosi 2, to długość jego boku jest równa
A. 2√ 3 B.4√3/3 C. 4√ 3 D. 6

Zadanie8.
Pan Jakub ma 4 marynarki, 7 par różnych spodni i 10 różnych koszul. Na ile różnych
sposobów może się ubrać, jeśli zawsze zakłada marynarkę, spodnie i koszulę.
A. 280 B. 21 C. 28 D. 70

:)

1

Odpowiedzi

2010-01-29T12:25:09+01:00