1.główne źródło wiary chrześcijańskiej
2.uczeń Jezusa Chrystusa
3.w Starym Testamencie nazywano tak Izraelitów
4.uczony nauczyciel żydowski
5.obrzęd będący dla chrześcijan znakiem przyjęcia do kościoła
6.Dom modlitwy żydów
7.imię Boga Izraelitów


pomóżcie
!!!

3

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-01-29T12:13:52+01:00
1)miłość lub radość
2)Mojżesz
3)Żydzi lub Hebrajczycy
4)Rabin
5)Chrzest święty
6)synagoga
7)Jahwe

2010-01-29T12:15:02+01:00
1. biblia
2. apostoł
3. Żydzi
4. Rabin
5. chrzest
6. synagoga
7. Jahwe
1 2 1
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-29T12:15:56+01:00
1.radość
2.pierwszy Szymon, zwany Piotrem, i brat jego Andrzej, potem Jakub, syn Zebedeusza, i brat jego Jan, Filip i Bartłomiej, Tomasz i celnik Mateusz, Jakub, syn Alfeusza, i Tadeusz, Szymon Gorliwy i Judasz -Apostoł
3.Żydzi
4.Rabin
5.Chrzest
6.Synagoga
7.Jahwe
1 1 1