1. Szybkość chwilową definiujemy jako iloraz:
a) drogi przbytej w niezmiernie krótkim czasie i tego czasu.
b) przebytej drogi i czasu ruchu.
c) przemieszczenia i czasu ruchu.
d) przemieszczenia dokonanego w niezmiernie krótkim czasie i tego czasu.

2. W ruchu jednostajnie zmiennym prostoliniowym nie zmienia się wektor:
a) przyspieszenia
b) prędkości
c) położenia
d) przmieszczenia

3. Startujący samolot, po przebyciu ruchem jednostajnym przyspieszonym drogi 0,5 km na pasie startowym, osiągnął szybkość 50 m/s. Jaką wrtość miało jego przyspieszenie?

4. Samochód porusza się z szybkością 25 m/s. Na drodze 40m jest hamowany i zmniejsza swoją szybkość do 20 m/s. Zakładając, że ruch samochodu jest jednostajnie zmienny, znajdź przyspieszenie i czas hamowania.

5. Wielkościami wektorowymi są:
a) prędkość, droga i przyspieszenie
b) przemieszczenie, czas i prędkość
c) prędkość, położenie i przyspiesznie
d) szybkość, droga i czas

3

Odpowiedzi

2010-01-29T12:36:20+01:00
1. c)
2. b)
3.
a = d(delta)v / d(delta)t
przekształcamy wzór
v = a*t
50m/s * 1000 : 3600 = 50000 : 3600 = 13,8 km/h
v = 13,8km/h * 0.5km
v = 6,9 km / h2(przez godzinę do kwadrtatu)

Odp: przyspieszenie miało wartość 6,9km / h do kwadratu.
4.
Nie miałem tego jeszcze sorki;/
5. c)
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-29T12:45:57+01:00
1)a
2)a
3)s=500m
V= 50 m/s
a=V/t
t=∨(2s/a)
Po podstawieniu a=V²/2s czyli 2,5 m/s²
4)ΔV=5m/s
s=40m
s=(Vp-Vk)²/2a
a=(Vp-Vk)²/2s
a=0,3125m/s²
t=∨(2s/a)
t=16 s
5)c
Liczę na naj.
2010-01-29T12:54:24+01:00
Zad1
Vch=Δs/Δt odp a
zad2
W takim ruchu przyspieszenie a=constans(nie zmienia się) odp a
zad3
S-droga samolotu w m (500m), v pr.samolotu (50m/s)
S=at²/2 oraz a=v/t z pierwszego wyznaczamy t²
t²=2S/a z drugiego t=v/a czyli t²=v²/a² teraz przyrównujemy t² i mamy 2S/a=v²/a² stąd a=v²/2S=>a=(50²m²/s²)/2*500m=2,5m/s²
zad4
ΔV=25-20=5m/s
S=at²/2=ΔV²/2a stąd mamy a=25/80=0,3125m/s²
t=ΔV/a=16s
zad4
Wielkościami wektorowymi są odp c