Odpowiedzi

2009-10-04T20:27:39+02:00
Bóg stworzył świat dobry i piękny, jednak to pojęcie jest wzgledne. Dla jednych dobre jest coś co dla innych nie. Dla tego też ludzie stale dążyli do udoskonalania świata. Po pewnym czasie to nastąpiło. Każdy znalazł swoje miejsce na ziemi. Ale to równa się zarówno z dobrem jak i ze złem.
2009-10-04T20:29:39+02:00
Bóg owszem - stworzył świat piękny i dobra. Stworzył też człowieka - istotę ludzką, która tak jak i Bóg posiada rozum i wolną wolę. Właśnie tutaj Bóg dał nam wybór: to my sami decydujemy o tym, czy będziemy czynić dobro czy zło. Rozum ma nam pomóc, wolna wola daje nam możliwość wyboru. To my sami stwarzamy zło swoimi czynami, słowami, a nawet myślami.
Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-04T20:33:31+02:00
Zło pojawiło się na świecie w momencie, gdy pierwsi ludzie złamali zakaz Stwórcy - zerwali owoc z zabronionego drzewa. W ten sposób powstał grzech pierworodny. Jest to najlepszy dowód na fakt, iż wszelkie mankamenty tego świata pochodzą od nas samych. Bóg obdarzył nas wolną wolą oraz zdolnością rozróżniana dobra od zła, dał nam również spis zasad, zwany dekalogiem, którego powinniśmy przestrzegać. Łamiąc owe zasady przyczyniamy się do pogarszania kondycji świata. Nie miłujemy bliźniego, zapominamy o obowiązku opieki nad innymi żywymi stworzeniami.