Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-29T13:47:46+01:00
Natural diseasters - earthquake and tsunami

On 26 December 2004 was the fourth in terms of strength of the earthquake when it leads to seismic observations. It was underwater earthquake with a force 9 on the Richter scale. The earthquake triggered tsunami waves up to 15 meters within a few hours destroyed the coast of several countries of Southeast Asia, and later Africa. Number of killed and missing at least 294 thousand people and this is not the final balance of the tragedy. Several million are without home.


Naturalne katastrofy - trzęsienie ziemi i tsunami

Dnia 26 grudnia 2004 miało miejsce czwarte pod względem siły trzęsienie ziemi, odkąd prowadzi się obserwacje sejsmiczne. Było to podwodne trzęsienie ziemi o sile 9 stopni w skali Richtera. Trzęsienie ziemi spowodowało fale tsunami sięgające do 15 metrów, które w ciągu kilku godzin zniszczyły wybrzeża kilku krajów Azji Południowo-Wschodniej, a później Afryki. Liczba zabitych i zaginionych, to co najmniej 294 tysięcy ludzi i nie jest to saldo końcowe tragedii. Kilka milionów nie ma domu.
2 5 2