Proszę o w miarę krótkie odpowiedzi:
-jak nazywa się siła działająca na ciało poruszające się po okręgu. Jaki jest zwrot tej siły
-jaki kształt mają tory po których planety obiegają słońce
-o czym mówi prawo powszechnego ciążenia
-teoria heliocentryczna układu słonecznego (Kopernik)
-jaką nazwę nosi jednostka używana w astronomii do określania odległości w układzie słonecznym ile to "km"
-jaką nazwę nosi jednostka do określania odległości do gwiazd "km"
-co jest źródłem światła wysyłanego przez słońce
-budowa słońca - odległości słońca od ziemi
-fazy księżyca
-co jest źródłem światła wysyłanego przez księżyc
-odległość księżyca od ziemi
-pierwszy satelita
-pierwszy lot człowieka
-pierwszy kosmonauta Polski
-pierwszy lot na księżyc
-1,2 i 3 prędkość kosmiczna
-satelita geostacjonarny
-budowa komety
-co to jest meteor a meteoryt
-powstanie wszechświata
-przykłady gwiazdozbioru (skąd pochodzą ich nazwy)
-jak daleko jest z Ziemi do najbliższej gwiazdy
-które gwiazdy nazywamy: olbrzymami, białymi karłami i pulsarami

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-29T21:46:43+01:00
dośrodkowa-zwrócona do środka

okrąg

każde dwa ciała przyciągają się wzajemnie ich siła wzajemnego przyciągania jest wprost proporcjonalne do iloczynu ich mas i odwrotnie proporcjonalne do kwadratu odległości między ich środkami

słońce znajduje sie po środku układu słonecznego i planety krążą wokół niego

jednostka astronomiczna=150 mln km

nie wiem

Fuzja

150 mln km


nów - obszar zwrócony do Ziemi nie jest oświetlony,;pierwsza kwadra;pełnia- jest wtedy oświetlony cały obszar zwrócony do Ziemi;ostatnia kwadra

skorupa

384000 km

pozwala na wyniesienie satelity na orbitę okołoziemską

1978 - mirosław hermaszewski

1966- Neil Armstrong

1-wyprowadza, 2-pozwala na przebywanie , 3 - wyprowadza satelite na orbite okołoziemska