Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-29T13:24:55+01:00
Najpierw liczymy pH dla sytuacji pierwszej:
α= √K/Cc
α= √10⁻¹°/10⁻²
α= 10⁻⁴
Cj= α×Cc
Cj= 10⁻⁴ × 10⁻²= 10⁻⁶
-log[OH⁻] =pOH
pOH = 6 czyli pH = 8

teraz liczymy pH z nowym stężeniem:
α= √K/Cc
α= √10⁻¹°/10⁻⁴
α= 10⁻³
Cj= α×Cc
Cj= 10⁻³ × 10⁻⁴= 10⁻⁷
-log[OH⁻] =pOH
pOH = 7 czyli pH = 7

czyli pH wzrosło( zmalała wartość pH )
38 4 38