.40 cm3 pewnego węglowodoru spalono, zużywając 180 cm3 tlenu. Po skropleniu powstającej pary wodnej pozostało 120 cm3 gazu, który podczas przepuszczania przez wodny roztwór KOH został całkowicie pochłonięty . Objętości mierzono w tych samych warunkach ciśnienia i temperatury. Ustalić wzór sumaryczny węglowodoru

1

Odpowiedzi

2010-01-30T17:28:20+01:00