Przetłumaczyć :
1. Download the ZEN_PCFW_L22_1_21_03e.exe file into your local hard disk.
2. Close all application windows that are currently running on your computer.
3. Connect your player to your computer.
4. Double-click the downloaded file and follow the instructions on the screen.


1. Turn off your player.
2. Disconnect your player from your computer.
3. Press and hold the Play/Pause button. Continue to hold the button while you perform steps 4 and 5. If you accidentally release the button, start the procedure again.
4. Gently push a straightened paper clip into the Reset hole.
5. Slide the On/Off switch towards the USB port and hold until the display lights up. The Recovery Mode screen appears with four options: Clean Up, Format All, Reload Firmware, and Reboot.
6. Select Reload Firmware, followed by Yes.
7. Connect your player to your computer.
8. Double-click the downloaded file and follow the instructions on the screen.

2

Odpowiedzi

2010-01-29T13:34:19+01:00
1. Wyłącz odtwarzacz.
2. Odłącz odtwarzacz od komputera.
3. Naciśnij i przytrzymaj klawisz Play / Pause. Trzymaj przycisk podczas wykonywania czynności 4 i 5 Jeśli przypadkowo zwolnisz przycisk, uruchomisz procedurę ponownie.
4. Delikatnie wcisnąć wyprostowany spinacz do papieru w otwór resetowania.
5. Przycisk On / OFF do portu USB i przytrzymaj, aż zaświeci się wyświetlacz na ekranie trybu odzyskiwania wyświetlającego cztery opcje: Clean Up, Format All, Reload Firmware i zresetuj komputer.
6. Wybierz Reload Firmware, a następnie wybierz Tak.
7. Podłącz odtwarzacz do komputera.
8. Kliknij dwukrotnie pobrany plik i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
2010-01-29T17:39:04+01:00
1. Wyłącz odtwarzacz.
2. Odłącz odtwarzacz od komputera.
3. Naciśnij i przytrzymaj klawisz Play / Pause. Trzymaj przycisk podczas wykonywania czynności 4 i 5 Jeśli przypadkowo zwolnisz przycisk, uruchomisz procedurę ponownie.
4. Delikatnie wcisnąć wyprostowany spinacz do papieru w otwór resetowania.
5. Przycisk On / OFF do portu USB i przytrzymaj, aż zaświeci się wyświetlacz na ekranie trybu odzyskiwania wyświetlającego cztery opcje: Clean Up, Format All, Reload Firmware i zresetuj komputer.
6. Wybierz Reload Firmware, a następnie wybierz Tak.
7. Podłącz odtwarzacz do komputera.
8. Kliknij dwukrotnie pobrany plik i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.