Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-10-04T20:35:45+02:00
Wszystkich krawędzi w sześcianie jest 12 zatem długość jednej krawędzi sześcianu wynosi 60 cm :12 = 5 cm.
Pole:
Najpierw liczymy pole jednej ściany tego sześcianu, jest to pole kwadratu o boku 5 cm zatem P=5 cm * 5 cm = 25 cm². Teraz, w sześcianie jest 6 ścian o takim samym polu (w sześcianie wszystkie ściany są kwadratami o takim samym co do długości boku) zatem Ppc=6 * 25 cm² = 150 cm².
Objętość:
Sześcian jest prostopadłościanem i tak jak dla niego liczymy tak samo objętość sześcianu, a mianowicie długość * szerokość * wysokość. W sześcianie każda z tych wielkości jest taka sama, a w naszym zadaniu wynosi 5 cm zatem V=5 cm * 5 cm * 5 cm =125 cm³.
2009-10-04T20:36:19+02:00
Pc = 6 × 60cm × 60 cm
Pc = 6 × 360 cm²
Pc = 1080 cm²

V = a³
V = (60cm)³
V = 216000cm³
1 5 1
2009-10-04T20:37:02+02:00
A=60 cm
V=a*a*a
V=60*60*60
V=216000 cm do potegi 3
Pc=6a do potegi 2
Pc=6*60 do 2
Pc=360*2
Pc=720cm2