Poniższy wykres przedstawia zależność miedz temp. odczuwalna a rzeczywistą przy prędkości wiatru 10 m/s.
Wybierz prawidłowa odpowiedz
Na podstawie tego wykresu można stwierdzić, że:
A.Temperatura odczuwalna rośnie wraz ze wzrostem prędkości wiatru.
B.Temperatura odczuwalna jest zawsze dwa razy nizsza niż temperatura rzeczywista.
C.Gdy wiatr wieje z predkścią 10 m/s totemperatra rzeczywista powietrzanigdy nei jest dodatnia.
D.Przy wetrze wiejącym z prędkością 10 m/s i ujemnych temperaturach rzeczywistych,temperatury odczuwalne są o ponad 10 stopnni Celsjusza nizsze od rzeczywistych.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-29T13:36:00+01:00