Odpowiedzi

2010-01-29T13:59:09+01:00
Wiązanie kowalencyjne niespolaryzowane, np,L w cząsteczkach O₂, Cl₂, H₂, tzn. że wspólna para elektronowa nie jest przesunięta w stronę żądnego z atomów, gdyż są to atomy tego samego pierwiastka.

Wiązanie kowalencyjne spolaryzowane występuje np. w cząsteczkach amoniaku NH₃, chlorowodoru HCl i wody H₂O. W takim wiązaniu wspólne pary elektronowe są przesunięte w stronę jednego z atomów. (o większej liczbie elektronów walencyjnych, czyli o większej zdolności przyjmowania elektronów ) .
8 3 8