Daję 50 punktów i najlepsze :) proszę o przetłumaczenie całego tekstu na język polski. Tekst jest łatwy tylko ja nie mam czasu go tłumaczyć. Mam na jutro. Proszę pomóżcie :)

Shoplifting is an addictive crime. There are two types of shoplifters ( people who stesl goods from shop) : Professional criminal who do it for a living, or to earn money for a drug habit; and non-professional. Non-professionals know that there are consequences, and they usually have the money to pay, but they continue to steal anyway. These people steal items they often don’t need and sometimes don’t use. Althought people of all ages shoplift, almost one third of all shoplifters arrested by the police are between the ages of 13 and 17. Teens usually steal things that they can’t afford or are not allowed to buy, such as CDs, cosmetics, clothes and cigarettes. But many also steal things they could simply buy. Why?? “ I think, I could be spending my money on this, but I’m getting it for free” , a teenage girl said. “ Besides, there’s also the thrill of doing something bad. Your heart starts to race, and all you can think about is getting out of the store”, the girl added. Teens who shoplift often believe their actions don’t really hurt anyone. They don’t think that shoplifting means stealing. They think that the store will not notice the losses. They are wrong. Stores know exactly how many articles they lose, and the costs are huge. Ask teens who shoplift why they do it, and they usually say they don’t know. Or they may say that it’s fun; shoplifting can cheer up the mood of a teen who is feeling depressed, angry or bored. Friends can also force friends to shoplift together- to be cool. But why? Shoplifters usually don’t know the true motivations behind their actions. However, shoplifting can become and addiction. In fact, drug addicts who shoplift say it is as hard to stop stealing as it is to quit drugs. Without intervention, shoplifting can become a dangerous lifetime habit. For teens who are just “ trying out” shoplifting the best thing that can happen is getting caught. And the sooner the better. When they are caught by store security personnel, they feel frightened, and the experience can stop many teens from repeating their bahaviour. Shoplifting is stealing. Stealing is wrong. It’s really just that simple.

2

Odpowiedzi

2010-01-29T17:11:07+01:00
Kradzież w sklepie jest wciągającą przestępczością. Są dwa typy kradzieży w sklepie (ludzie, którzy kradną towaryze sklepów): Zawodowcy kryminalni,którzy robią to żeby żyć lub zarabiać dla narkotyków; niezawodowcy wiedzą, żesą konsekwencje i oni zazwyczaj mają pieniądze, żeby płacić, ale kontynuująkradzież i tak. Tacy ludzie nie kradnąprzedmiotów zbyt często.

Dalej nie wiem jak, bo tekst nie ma poprawnosci jezykowej. Pozdrawiam :)
2010-01-29T17:30:38+01:00
Droga martitko20 wysyłając jakiekolwiek zadanie sprawdź z dziesięć razy czy dobrze je przepisałaś. Innym razem inni użytkownicy z łatwością będą mogli Ci pomóc. :)

Wracając do zadania, poprzednik ma racje, tekst jest okropnie napisany lub przepisany. :/ Praktycznie przetłumaczyłam z 6 zdań, resztę musiałam się domyślić.


Kradzież w sklepie jest wciągającą przestępczością. Są dwa typy kradzieży w sklepie (ludzie, którzy kradną towary ze sklepów): Zawodowcy kryminalni, którzy robią to żeby żyć lub zarabiać dla narkotyków; niezawodowcy wiedzą, że są konsekwencje i oni zazwyczaj mają pieniądze, żeby płacić, ale kontynuują kradzież i tak. Tacy ludzie nie kradną przedmiotów zbyt często. Chociaż ludzie w każdym wieku okradają sklepy, prawie jedna trzecia wszystkich złodziei zatrzymanych przez policję są w wieku od 13 do 17 lat. Nastolatki zwykle kradną rzeczy, na które nie mogą sobie pozwolić lub nie mogą kupić, takich jak płyty kompaktowe, kosmetyki, odzież i papierosy. Dlaczego? "Myślę, że mógłbym wydać pieniądze na ten temat, ale mogę je dostawać za darmo", nastolatka powiedziała. "Poza tym, istnieje także dreszczyk ze zrobienia czegoś złego. Twoje serce zaczyna się ścigać i próbujesz wyjść ze sklepu", dodaje dziewczyna. Nastolatków, którzy okradać sklepy często uważa się że ich działania nie bardzo mogą skrzywdzić kogoś. Nie sądzę, że kradzieże sklepowe oznacza kradzież. Uważają, że sklep nie zauważy straty. Są one błędne. Sklepy dokładnie wiedzę, jak wiele artykułów tracą, a koszty są ogromne. Zapytaj nastolatków, którzy okradają sklepy, dlaczego to robią, a oni zwykle mówią, że nie wiem. Albo mówią, że to zabawne, kradzieże w sklepach może rozweselić nastrój nastolatek. Znajomi mogą wymusić by znajomych okradali sklepy razem, aby być cool. Ale dlaczego? Złodzieje zwykle nie widzą prawdziwego motywu swojego postępowania. W rzeczywistości, narkomani, którzy okradają sklepy mówią, że trudno jest nie okradać, ponieważ ciężko jest rzucić narkotyki. Bez interwencji, kradzieże w sklepach, mogą stać się niebezpieczne. Dla nastolatków, którzy chcą tylko "wypróbować" kradzieże w sklepach najlepszą rzeczą jaka może się zdarzyć jest dobra zabawa. A im więcej tym lepiej. Kiedy zostały złowione przez pracowników ochrony sklepu, czują się przerażone. Kradzież jest przestępstwem. Przecież to takie proste.