1.Uzupełnij zdania:

Podczas spalania pierwiastków chemicznych w .... powstają tlenki tych pierwiastków.W zależności od rodzaju użytego pierwiastka chemicznego,powstają tlenki .... lub....niemetali.W reakcji chemicznej nazywanej reakcją ....,tlen i inny pierwiastek są ....a...to produkt reakcji chemicznej.

2.Napisz słownie przebieg reakcji chemicznej tlenu z:
a)wapniem
b)berylem*W pierwszym ćwiczeniu trzeba wpisać jakieś wyrazy w te kropki.

1

Odpowiedzi

2009-10-04T20:42:48+02:00
1.Podczas spalania pierwiastków chemicznych w tlenie powstają tlenki tych pierwiastków. W zależności od rodzaju użytego pierwiastka chemicznego, powstają tlenki metali lub niemetali.W reakcji chemicznej nazywanej reakcją spalania, tlen i inny pierwiastek są substratami a tlenek to produkt reakcji chemicznej.

2.
tlen + wapń -> tlenek wapnia
tlen + beryl -> tlenek berylu

3 3 3