Z ego samego miejsca wyruszyli w tę sama stronę piechur i rowerzysta. Piechur wyszedł 0 godz 7:00 i maszerował z prędkością km/h,a rowerzysta wyjechał o gzodz 10:00 i jechał z prędkościa 15km/h. O którewj godz rowerzysta pogonił piechura? zadanie rozwiaż graficznie. ko pomorze??

1

Odpowiedzi

2010-01-29T15:07:55+01:00