Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-29T14:39:17+01:00
Goplana dzięki swoim pomocnikom sprawiła że hrabia Kirkor zakochał się w córkach wdowy Balladynie i Alinie. Krzat Skierka rzucił urok na bogacza. Następnie Goplana widząc zabójstwo Aliny wzbudziła strach w Balladynie. Wszystko to było poto aby Grabiec pokochał nimfe z jeziora Gopło.
Czyny Goplany doprowadziły do tego iż korona Lech wpadła w ręce Balladyny i wnastępstwie przejeła ona władzę oraz doprowadziły do śmierci wielu osób np aliny i grabca. Gopolana przepełniona bólem po śmierci ukochonego i świadomością jak wiele zła dotkneło świata przez jej nieodwzajemnionoł miłość odeszła ze swojego królestwa.
7 4 7