Które z własciwości nie jest wspólna do wszystkich zasad:
A.zdolność do reakcji z substancjami o właściwościach kwasowych
B. dysocjacja z utworzeniem jonów OH-
c. zmiana zabarwienia lakmusu na niebieskie
D. metnienie pod wpływem dwutlenku wegla

2

Odpowiedzi

2010-01-29T14:35:52+01:00
2010-01-29T14:44:26+01:00
D. metnienie pod wpływem dwutlenku wegla