Do czterech probówek zawierających 0.1 mola H₂SO₄ wprowadzono następujące substancje:
I - roztwór zawierający 0.1 mola BaCl₂
II - roztwór zawierający 12.04 × 10²² jonów OH⁻
III - 4.48 dm³ amoniaku w warunkach normalnych
IV - zawiesinę zawierającą 9g Fe(OH)₂
Zapisz obliczenia i zaznacz jakie pH powstało w probówce: pH<7, pH>7, pH=7.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-29T17:14:17+01:00
A)
BaCl₂ + H₂SO₄ -> BaSO₄ + 2HCl
BaSO₄ to nierozpuszczalny osad, wiec w roztworze będą tylko jony H⁺ i SO₄²⁻, bez liczenia widać ze odczyn bedzie kwaśny: pH<7
b)
H₂SO₄ + 2OH⁻ -> SO₄²⁻ + 2H₂O
6,02×10²³ - 1mol jonow
12,04×10²² - xmola jonów
x= 0,2mola jonów
czyli w oparciu o reakcje widać że 0,1 mola kwasu reaguje z 0,2 mola jonów, czyli stechiometrycznie, wiec odczyn obojętny: pH=7
c)
H₂SO₄ + 2NH₃ -> (NH₄)₂SO₄
1mol - 22,4dm³
xmola- 4,48dm³
x=0,2mola amoniaku
reagują w stosunku stechiometrycznym, ale kwas jest mocny,a zasada jest słaba, wiec odczyn jest kwaśny: pH<7
d)
Fe(OH)₂ + H₂SO₄ -> FeSO₄ + 2H₂O
90g - 1mol
9g - xmola
x=0,1mola
reaguja stechiometrycznie ale mamy słabą zasadę, więc odczyn kwaśny: pH<7
12 5 12