Dane są funkcje f(x)=-3(x+2)²-4 oraz g(x)=-(3x-4)(2x+1)+7x²
a)zapisz dane funkcje w postaci ogolnej
b) Podaj zbior wartosci funkcji f
c) Jak są skierowane ramiona paraboli będącej wykresem funkcji g (uzasadnij)?
NAPISZ WSZYSTKIE OBLICZENIA
DAJE NAJ!!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-29T14:56:10+01:00
F(x)=-3(x+2)²-4=-3x²-12x-16
g(x)=-(3x-4)(2x+1)+7x²=-(6x²+3x-8x-4)+7x²=x²+5x+4
x=-2 y=-4, wierzchołek parobli f(x) czyli zbiór wartości ZW=<-4,+nieskończoność) czyli y≤-4
x=-⁵/₂, y =-⁹/₄, ZW=<-⁹/₄, + nieskończoność) czyli y≥-⁹/₄
Ramiona paraboli g są skierowane w górę gdyż wspólczynnik przy x²=1 a to jest większe od 0 a to decyduje o tym.
do liczenia współrzędnych wierzchołka:
dla f(x) y=a(x-p)²+q, gdzie odpowiednio p i q to współrzędna iksowa i igrekowa wierzchołka
a w drugim na piechotke p=-b/2a, q=-Δ/4a