Odpowiedzi

2010-01-29T14:45:20+01:00
Five years ago I went on a trip to Bulgaria. The weather was wonderful and I was swimming in the see. Suddenly I saw huge wave, which overturned me on the bottle of the see. It was a big pain. When I went out of water I was crying because my hand was broken.
These days I'm afraid about going to the water, because waves can be very dangerous.
:))
2010-01-29T15:08:43+01:00
Wielki kryzys
Wielki kryzys z lat 1929-1933 r. był największym kryzysem gospodarczym w XX w.
24 października 1929 r. spadły ceny na Wall Street.Produkcja gospodarcza spadła o 50 %.Podciągnął się wzrost bezrobocia.Dochody z podatków zmniejszyły się od połowy do dwóch trzecich.
USA zaczęła przeprowadzać silny interwencjonizm w gospodarce.Uważa się, że ze skutków kryzysu było dojście Hitlera do władzy.Kryzys skończył się w 1933 roku.

The Great Depression
The Great Depression in the years 1929-1933, he was the greatest economic crisis in the twentieth century, October 24, 1929, the prices fell on Wall Street.Production business fell by 50%. Pulled a rise in unemployment.Income pulled an increase of taxes declined from half to two thirds . The U.S.A has started to carry a strong intervention in economy.Considers that the effects of the crisis was Hitler's power.Crisis ended in 1933.