Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-29T16:21:07+01:00
-wysoki dochód na jednego mieszkańca 2206r. - 33tys. dolarów
-wysoki wskaźnik jakości życia 95,5 punktu
-przewaga ludzi trudniących się w usługach 71% zatrudnionych pracuje w usługach, 24% w przemyśle, 5% w rolnictwie.
-wysoce zmechanizowane rolnictwo, którego produkcja przekracza potrzeby wewnętrzne kraju, dlatego znaczna część produkcji żywności przeznaczona jest na eksport.
Jeden z największych eksporterów węgla kamiennego i boksytów, również australijska wełna to 1/3 światowej produkcji tego surowca.
-wysoce rozwinięty przemysł wydobywczy, hutnictwo żelaza i stali
- bardzo efektywny przemysł przetwórczy, wykorzystujący najnowsze światowe osiągnięcia techniki
2010-01-29T16:22:39+01:00
-wysoki poziom PKB, na jednego mieszkańca
-przewaga usług w strukturze PKB
-wysoko rozwinięty przemysł