1.Rozwiąż układy równań metodą podstawiania.
a){x+3y=3
{x-y=5
b){2x-y=10
{x+5y=-17
c){3m+n=9
{2m-5n=-11
d){4a-2=b
{3a+7b=1,5
e){5x=4-2y
{4x+y=3
f){6x-3y=9
{x+5y=9,5
2.Rozwiąż podobne układy równań metodą podstawiania.
a){x+2y=-2
{2x-y=1
b){x+4y=-2
{3x-8y=10
c){x-2y=3
{-2x+y=0
d){2x+y=9
{5x-4y=3
e){3x-2y=5
{2x-y=4
f){2x+9y=-9
{-3x+3y=8
g){2x+3y=4
{8x-5y=-1
h){x-y=0
{x+y+z=4
{x+2y+3z=9

1

Odpowiedzi

2010-01-29T15:28:15+01:00
A)x+3y=3
x-y=5/*3
x+3y=3
3x-3y=15
4x=18/:4
x=4,5

4,5-y=5/+y
4,5=5y/:5
4,5:5=y i to sobie podziel

b)2x-y=10
x+5y=-17
2x-y=10
-2x-10y=34
-11y=44/:-11
y=-4
2x--4=10
2x=6/2
x=3

c)3m+n=9/*5
2m-5n=-11
15m+5n=45
2m-5n=-11
17m=34/:17
m=2

3*2+n=9
6+n=9
n=3