Punkty: 1
Przyspieszenie ciała jest
Wybierz odpowiedź
a. tym mniejsze, im większa siła działa na ciało
b. niezależne od siły i masy ciała (jest wielkością stałą)
c. wprost proporcjonalne do masy ciała i odwrotnie proporcjonalne do działającej na nie siły wypadkowej
d. wprost proporcjonalne do siły i odwrotnie proporcjonalne do masy ciała
Question 2
Punkty: 1

Łódka płynie po wodzie. Wskaż nieprawdziwe zdanie
http://moodle.e-cku.pl/file.php/251/Temat_2/Rys._3_zasada_dyn.jpg
Wybierz odpowiedź
a. obie siły równoważą się ponieważ mają takie same wartości i ten sam kierunek lecz przeciwne zwroty
b. źródłem działania siły na wodę jest kajak
c. jeżeli kajak działa na wodę to woda taką samą siłą działa na kajak
d. obie siły nie mogą się równoważyć ponieważ nie mają wspólnego punktu zaczepienia
Question 3
Punkty: 1
Samochód osobowy o masie 1 tony porusza się ze stałą prędkością 72 km/h na prostym odcinku drogi przez 10 s. Wartość siły wypadkowej działającej na ten samochód wynosi
Wybierz odpowiedź
a. 0 N
b. 20 kN
c. 2 kN
d. 7,2 kN
Question 4
Punkty: 1
Na układ ciał przedstawiony na rysunku działa siła F = 10 N. Oznacza to, że
http://moodle.e-cku.pl/file.php/251/Temat_2/Rys_do_2_zasd._dynamiki.jpg
Wybierz odpowiedź
a. ciało o masie 12 kg porusza się z większym przyśpieszeniem, ponieważ do niego jest przyłożona siła
b. ciało o masie 12 kg porusza się z mniejszym przyśpieszeniem ponieważ ma większą masę
c. ciało o masie 3 kg porusza się z większym przyśpieszeniem, ponieważ ma mniejszą masę
d. oba ciała poruszają się z takim samym przyśpieszeniem
Question 5
Punkty: 1

Na wykresie przedstawiono zależność wartości siły, działającej na ciało o masie 2 kg, od czasu. W czasie 4 sekund poruszało się to ciało ruchem:

http://moodle.e-cku.pl/file.php/251/Temat_2/Wykres_1D.JPG
Wybierz odpowiedź
a. nie poruszało się, ponieważ działa na nie siła o stałej wartości
b. jednostajnie przyspieszonym z przyspieszeniem 5 m/s2
c. jednostajnie przyspieszonym z przyspieszeniem 2,5 m/s2
d. jednostajnym z prędkością 20 m/s
Question 6
Punkty: 1
Pod wpływem siły o wartości 10 N ciało o masie 2,5 kg uzyskuje przyspieszenie o wartości
Wybierz odpowiedź
a. 25 m/s2
b. 12,5 m/s2
c. 0,25 m/s2
d. 4 m/s2
Question 7
Punkty: 1
Za pomocą liny Sławek (z lewej) ciągnie do siebie (w lewo) Łukasza, działając przy tym siłą o wartości 20 N. Prawdą jest, że Łukasz
http://moodle.e-cku.pl/file.php/251/Temat_2/3_zasada_dyn_1.JPG
Wybierz odpowiedź
a. ciągnie Sławka w prawo siłą o wartości 20 N
b. nie ciągnie Sławka żadną siłą (nie pozwala mu na to deskorolka)
c. ciągnie Sławka w prawo siłą o dużo mniejszej wartości
d. ciągnie Sławka w prawo siłą o dużo większej wartości

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-29T15:02:36+01:00
Przyspieszenie ciała jest
Wybierz odpowiedź
a. tym mniejsze, im większa siła działa na ciało
b. niezależne od siły i masy ciała (jest wielkością stałą)
c. wprost proporcjonalne do masy ciała i odwrotnie proporcjonalne do działającej na nie siły wypadkowej
d. wprost proporcjonalne do siły i odwrotnie proporcjonalne do masy ciała
Question 2
Punkty: 1

Łódka płynie po wodzie. Wskaż nieprawdziwe zdanie
http://moodle.e-cku.pl/file.php/251/Temat_2/Rys._3_zasada_dyn.jpg
Wybierz odpowiedź
a. obie siły równoważą się ponieważ mają takie same wartości i ten sam kierunek lecz przeciwne zwroty
b. źródłem działania siły na wodę jest kajak
c. jeżeli kajak działa na wodę to woda taką samą siłą działa na kajak
d. obie siły nie mogą się równoważyć ponieważ nie mają wspólnego punktu zaczepienia
Question 3
Punkty: 1
Samochód osobowy o masie 1 tony porusza się ze stałą prędkością 72 km/h na prostym odcinku drogi przez 10 s. Wartość siły wypadkowej działającej na ten samochód wynosi
Wybierz odpowiedź
a. 0 N
b. 20 kN
c. 2 kN
d. 7,2 kN
Question 4
Punkty: 1
Na układ ciał przedstawiony na rysunku działa siła F = 10 N. Oznacza to, że
http://moodle.e-cku.pl/file.php/251/Temat_2/Rys_do_2_zasd._dynamiki.jpg
Wybierz odpowiedź
a. ciało o masie 12 kg porusza się z większym przyśpieszeniem, ponieważ do niego jest przyłożona siła
b. ciało o masie 12 kg porusza się z mniejszym przyśpieszeniem ponieważ ma większą masę
c. ciało o masie 3 kg porusza się z większym przyśpieszeniem, ponieważ ma mniejszą masę
d. oba ciała poruszają się z takim samym przyśpieszeniem
Question 5
Punkty: 1

Na wykresie przedstawiono zależność wartości siły, działającej na ciało o masie 2 kg, od czasu. W czasie 4 sekund poruszało się to ciało ruchem:

http://moodle.e-cku.pl/file.php/251/Temat_2/Wykres_1D.JPG
Wybierz odpowiedź
a. nie poruszało się, ponieważ działa na nie siła o stałej wartości
b. jednostajnie przyspieszonym z przyspieszeniem 5 m/s2
c. jednostajnie przyspieszonym z przyspieszeniem 2,5 m/s2
d. jednostajnym z prędkością 20 m/s
Question 6
Punkty: 1
Pod wpływem siły o wartości 10 N ciało o masie 2,5 kg uzyskuje przyspieszenie o wartości
Wybierz odpowiedź
a. 25 m/s2
b. 12,5 m/s2
c. 0,25 m/s2
d. 4 m/s2
Question 7
Punkty: 1
Za pomocą liny Sławek (z lewej) ciągnie do siebie (w lewo) Łukasza, działając przy tym siłą o wartości 20 N. Prawdą jest, że Łukasz
http://moodle.e-cku.pl/file.php/251/Temat_2/3_zasada_dyn_1.JPG
Wybierz odpowiedź
a. ciągnie Sławka w prawo siłą o wartości 20 N
b. nie ciągnie Sławka żadną siłą (nie pozwala mu na to deskorolka)
c. ciągnie Sławka w prawo siłą o dużo mniejszej wartości
d. ciągnie Sławka w prawo siłą o dużo większej wartości
1 5 1