1.
a) Wybierz liczby które są większe od -2,5: -2 1/4, -3 , -2,5 , -0,5 , -2,51 ,
-2,49

b) wybierz liczby mniejsze od -3/4: -1, -10, -1/2, -1/4, -0,7, -0,81

2.Uzupełnij tabelke:
a) liczba przeciwna do liczby 23
odwrotność liczby 23
wartość bezwzględna liczby 23

b) liczba przeciwna do liczby 8
odwrotność liczby 8
wartość bezwzględna liczby 8

c) liczba przeciwna do liczby 1
odwrotność liczby 1
wartość bezwzględna liczby 1

d) liczba przeciwna do liczby -1
odwrotność liczby -1
wartość bezwzględna liczby -1

2

Odpowiedzi

2010-01-29T15:14:16+01:00
1.
a) 1, 2, 3,4,5....
b)-11,-12,-13,-14,-15..
2.
a)-23
1/23
23
b)-1
1
1
c)1
-1
1
2010-01-29T15:19:11+01:00
1
a)-2 1/4 ; -0,5 ; -2,49
b)-1;-10;-0,81
2
a)
-23
1/23
23
b)
-8
1/8
8
c)
-1
1/1
1
c)
1
-1/1
1