Odpowiedzi

2010-01-29T15:29:41+01:00
Myślę, że dobrze byłoby coś zrobić, aby msze nie były przynudzające, że spać się chce, ani nie zawesołe jak w jakimś skeczu. Powinny być takie żeby każdy mógł z niej coś wynieść pożytecznego. Nie powinno się w kościele poruszać także tematów politycznych, gdyż każdy z ludzi ma swoje własne poglądy. Kościół powinien przyciągać ludzi, a nie odpychać jak to się dzieje w dzisiejszych czasach. Można byłoby też zadbać, aby w parafii był większy porządek. Próbować, aby więcej młodzieży przychodziło. Można też zorganizować msze święte dla dzieci i dorosłych. Na mszach dziecięcych można byłoby zorganizować jakiś zespół tzw. scholę parafialną, która dbała by o elementy muzyczne na mszy.
2010-01-29T15:32:41+01:00
Nie za bardzo znam Twoją parafię ale może spróbujmy to ominąć.

***********************************************************
Gdybym została proboszczem na pierwszym miejscu postawiłabym Boga- zadbałabym o pogłębienie wiary, a także wiedzy w kierunku credo. Biorąc przykład z działań Chrystusa zadbałabym o pomoc dla potrzebujących i chorych według słów Pana „Bądźcie więc roztropni jak węże, a nieskazitelni jak gołębice” (Mt 10,16). Tworzyłabym koncerty charytatywne, zbiórki pieniędzy. W kościele wystrój panowałby delikatny, nie rozpraszający modlących się, ale jednocześnie wielbiący i godny Dom Boga "Pan strzeże ludzi pełnych prostoty: byłem bezsilny, a On mię wybawił."
(Ps 116,6).