Odpowiedzi

2009-10-05T11:11:01+02:00
Metan (CH4), to najprostszy węglowodór nasycony (alkan). W temperaturze pokojowej jest bezwonnym i bezbarwnym gazem
Dekan CH3[CH2]8CH3 to ciecz
Jeśli chodzi o spalanie ,najszybciej spalają się alkany gazowe (metan który jest głównym składnikiem gazu ziemnego). Ciekłe i stałe alkany trudniej jest zapalić, a łatwość zapłonu zależy od temperatury wrzenia, a ta z kolei jest tym wyższa im dłuższy jest łańcuch węglowy w cząsteczce.Są dobrymi rozpuszczalnikami tłuszczów i wielu innych związków organicznych.
27 1 27