Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-29T15:45:30+01:00
Zad.1 Oblicz z jaka prędkościa jechała babcia kunekunda na rowerze jeżeli 2km pokonała w ciągu 8 min.

s=v*t
v=s/t
V=2km/ 8 min = 0,25km/min

Zad2.A w jakim czasie pokona droge 14 km 200m?
14km= 14000m
2km= 2000m
t= s/v
t= 14200m/2000m=7minut 1 sekunda
2010-01-29T15:48:21+01:00
Zad.1
V = s / t
2km = 2 000m
8min = 480s
V = 4,16 m/s

zad.2
14km 200m = 14 200m
t = s / V
t = 14 200 / 4,16
t = 3413,46 s = 56,89 min = czyli około 57 min
2010-01-29T15:54:38+01:00
S=V*t :/t dane:
V=s/t s=2km=2000m
(V)=m/s t=8min=480s
V=2000/480=4,17m/s


zad.2
dane: szukane:
V=4.17m/s s=?
s=14km200m=14200m

s=V*t
s=4,17*14200=59214s