Hej, muszę napisać;
-nazwę stowarzyszenia i teren jego działania
-cele i sposoby ich realizacji
-sposób nabywania i utraty członkowstwa
-prawa i obowiązki członków
-zasady wyboru i kompetencje władz

Wszystko ma być wymyślone :)

Praca ma zawierać wszystkie punkty i być w miarę długa

3

Odpowiedzi

2010-01-29T15:50:13+01:00
-nazwę stowarzyszenia i teren jego działania: Kółko obrony zwierząt; teran działania: ulice Warszawy
-cele i sposoby ich realizacji: osoby z kółka mają na celu obronę bezdomnych lub bezpańskich zwierząt; sposoby realizacji: dzięki furgonetce, zakupionej na rzecz kółka, zwierzęta mogą być w bezpieczny sposób przetransportowane do schroniska.
-sposób nabywania i utraty członkowstwa: aby zostać członkiem Kółka musisz znać regulamin oraz kochać zwierzęta i mieć dla nich czas. utrata członkostwa: jeżeli zaniedbasz swoje obowiązki zostajesz natychmiast wydalony ze stowarzyszenia.
-prawa i obowiązki członków: prawa: każdy członek kółka ma prawo zwolnić się na jeden dzień z uzasadnieniem. każdy członek ma prawo odejść od kółka nie podając konkretnej przyczyny. powinien jednak napisać wymówienie. każdy członek ma prawo decydować o wyborze obowiązków. Obowiązki: każdy członek powinien przychodzić do kółka i działać w nim przynajmniej trzy dni w tygodniu. Każdy członek powinien wspierać schronisko dla zwierząt, współpracujące z Kółkiem.
-zasady wyboru i kompetencje władz: wybór władz: wybory są demokratyczne i tajne poprzez głosowanie. przewodniczący kółka musi być zasłużony i kompetentny, oraz mieć czas o każdej porze dnia dla stowarzyszenia.
3 4 3
2010-01-29T15:51:31+01:00
Nazwa: Akupunkturzyści, Miejsce działania: cała polska.
Cele i sposoby realizacji : Pomagamy ludziom wrócić do zdrowia psychicznego za pomocą darmowej akupunktury.
sposób nabywania i utraty członkostwa : każdy może się zapisać, ten kto nie będzie przestrzegał regulaminu zostanie wyrzucony.
prawa i obowiązki członków : Jesteśmy po to, aby pomagać, nie mamy żadnych innych praw.
zasady wyboru i kompetencje władz : władza jest ustalana poprzez coroczne głosowanie.
3 4 3
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-29T21:38:59+01:00
Wiedza Najlepszym Dobrem
- Terenem działania naszego stowarzyszenia jest Nasza szkoła. Będziemy starać się o udostępnienie przez dyrekcję szkoły, sali dla naszego stowarzyszenia.;
- Celem naszego stowarzyszenia jest pomoc w nauce uczniom słabszym lub potrzebującym korepetycji. Pomoc jest darmowa.
- Członków dzielimy na 2 grupy:
1) Pomagających;
2) Potrzebujących pomocy:
-Aby stać się członkiem grupy pomagających należy:
a) Podać dziedzinę z której można dawać korepetycję;
b) Uzyskać średnią ocen powyżej 4.0;
c) Podpisać oświadczenie, w którym zgadzamy się na darmowa pomoc potrzebującym;
- Aby uzyskać pomoc w nauce wystarczy zapisać się u przewodniczącego stowarzyszenia.
- Prawa i Obowiązki:
1) Prawa:
- Prawo do otrzymania i udzielania darmowej pomocy;
- Do uczęszczania na zajęcia;
- do wypowiedzenia własnego zdania na temat stowarzyszenia.
2) Obowiązki:
- Po podpisaniu oświadczenia członek ma obowiązek udzielać pomocy z danej dziedziny.
- Przewodniczącego stowarzyszenia wybiera się w demokratycznych wyborach, w których biorą udział wszyscy członkowie stowarzyszenia.
3 4 3