Odpowiedzi

  • Roma
  • Community Manager
2010-01-29T16:30:46+01:00
Obliczymy ile metrów sześciennych asfaltu zużyto na boisko:
1 m³ - 1,4 t
x m³ - 42 t
x = 42 t * 1 m³: 1,4 t = 30 m³
Boisko to prostopadłościan o wymiarach a, b, c
V - objętość
a = 20 m
b = 30 m
c = ?
V = 30 m³
V = a × b × c
20 × 30 × c = 30
600 × c = 30 /:600
c = ³⁰/₆₀₀ = ¹/₂₀ = 0,05 m³ = 50 dm³

Boisko ma grubość 0,05 m³