MAM DWA ZADANIA Z ANGIELSKIEGO :

1. Udziel odpowiedzi na poniższe pytania
przykład :
Did you get up at eight o'clock this morning ?
Yes , I did .
No , I didn't . I got ap at 6.45.

1. Did you have a large breakfast this morning ? What did you have ?
2. What time did you live home ?
3. Were you early , late or on time ?
4. Who did you see first at school ?
5. What did you talk about ?
6. What did you take with you to school ? A bag ? A musical instrument ? A football ? Did you forget anything ?
7. What time did your first lesson start ? [ napiszcie , że o 8:00 ]

2.
Ułóż sześć zdań o sobie, używając określeń czasu z ramki.

an hour ago , last week , last summer , last weekend , two months ago , last night .


PILNE ! na dzisiaj !
OD RAZU DAJĘ NAJLEPSZĄ !

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-29T15:55:04+01:00
1. Did you have a large breakfast this morning ? What did you have ? - Miałeś duże sniadanie ? Co jadłeś ?
No I haven't. I ate only one sandwitch. - Nie miałem. Zjadłem tylko jedna kanapkę
2. What time did you live home ? - O której wyszedłeś z domu ?
I left home at seven o'clock - Wyszedłem z domu o siódmej
3. Were you early , late or on time ? - Spóźniłeś się, byłeś wczesniej czy na czas ?
I was at school on time. - Byłem w szkole na czas.
4. Who did you see first at school ? - Kogo pierwszego zobaczyłes w szkole ?
First at school I saw my best friend Adam. - Pierwszego w szkole zobaczyłem mojego przyjaciela Adama
5. What did you talk about ? - O czym rozmawialiście
We talked about our first lesson at this day. - Rozmawialiśmy o naszej pierwszej lekcji tego dnia
6. What did you take with you to school ? A bag ? A musical instrument ? A football ? Did you forget anything ? - Co wziąłes do szkoły ? Zapomniałes czegoś ?
I took to school my bag and football. I forget one book. - wziąłem do szkoły mój plecak i piłkę, zapomniałem jednej ksiażki
7. What time did your first lesson start ? [ napiszcie , że o 8:00 ] - o której zaczęła sie twoja pierwsza lekcja ?
My first lesson started at eight o'clock - moja pierwsza lekcja zaczęła sie o ósmej


2. an hour ago , last week , last summer , last weekend , two months ago , last night .

1. I read a book an hour ago. - Czytałem książkę godzinę temu
2. I saw a fantastic movie last weekend. - Widziałem fantastyczny film w ostatni weekend
3. I wasn't at school last week. - Nie byłem w szkole w tamtym tygodniu
4. I had a great time at last summer. - Miałem wspaniały czas w tamte wakacje
5. I saw you two months ago. - Widziałem Cie dwa miesiace temu
6. I played computer games last night. - Grałem w gry komputerowe ostatniej nocyLicze na naj ;) :P
2 5 2