Odpowiedzi

2010-01-29T16:03:31+01:00
Tre - trzy
quattro - cztery
cinque - pięć
sei - sześć
sette - siedem
otto - osiem
nove - dziewięć
dieci - dziesięć
2010-01-29T16:07:01+01:00
Jeden -uno
Dwa- due
trzy -tre
Cztery-quattro
Pięć - cinque
sześć -sei
siedem sette
osiem -otto
dziewięć- nove
dziesięć-dieci
2010-01-29T16:20:20+01:00
0 - zero
1 - uno
2 - due
3 - tre
4 - quattro
5 - cinque
6 - sei
7 - sette
8 - otto
9 - nove
10 - dieci