1.
a) Wybierz liczby które są większe od -2,5: -2 1/4, -3 , -2,5 , -0,5 , -2,51 ,
-2,49

b) wybierz liczby mniejsze od -3/4: -1, -10, -1/2, -1/4, -0,7, -0,81

2. Uzupełnij tabelke:

a) liczba przeciwna do liczby 1
odwrotność liczby 1
wartość bezwzględna liczby 1

b) liczba przeciwna do liczby -1
odwrotność liczby -1
wartość bezwzględna liczby -1

3

Odpowiedzi

2010-01-29T16:05:44+01:00
Zadanie 1.
a)2 1/4 ; -0,5 ; -2,49
b)-1, -10, -0,81

Zadanie 2.
a) liczba przeciwna do liczby 1: -1
odwrotność liczby 1: 1/1=1
wartość bezwzględna liczby 1: 1

b) liczba przeciwna do liczby -1: 1
odwrotność liczby -1: -1/1=-1
wartość bezwzględna liczby -1: 1
2010-01-29T16:12:54+01:00
1.a)-2 1/4; -0,5; -2,49
b)-1; -10; -0,81
2. a)
przeciwna do 1 to -1
odwrotność liczby 1 to 1( bo1/1 to 1)
wartość bezwzględna 1
b)
przeciwna do -1 to 1
odwrotność -1 to -1 ( -(1/1) to 1)
wartość bezwzględna to 1
2010-01-29T21:15:13+01:00
1.a) -2 1/4; -0,5; -2,49
b) -1;-10;-0,81
2.liczba przeciwna do liczby 1 -1
odwrotność liczby 1 1
wartość bezwzględna liczby 1 1

liczba przeciwna do liczby -1 1
odwrotność liczby -1 -1
wartość bezwzględna liczby -1 1